Blocks - Petnica

Na 700 metara udaljen od smeštaja, nalazi se Sportsko-rekreativni centar Petnica, do koga se stiže 10 minuta šetnjom. Centar napaja bazene toplom podzemnom vodom, poseduje ukupno 4 bazena, olimpijski, za neplivače i dva manja za decu. Centar takođe poseduje terene za košarku, odbojku na pesku, mini teretanu,kafiće, kioske.

Petnička pećina se nalazi udaljena 500 metara od jezera. Sastoji se od gornje i donje dvorane i 600 metara dugih kanala i brojih odaja. Jedna je od najpoznatijih prirodnih znamenitosti Valjeva. Još od XVIII veka je predmet naučnih istraživanja. Tu je otkriveno ognjište, tragovi boravka čoveka od Neolita, ostaci faune iz ledenog doba, kosti pećinskog medveda, hijene, srndaća ali i vojnička oprema iz perioda Rimljana.